Asociația Harta Verde România

Eco Information Eco Club or Organization Eco Tour or Nature Walk Eco Expert Green Maps Available Scientific Research Site Appointment Needed Ecotourism Resource

Asociația Harta Verde România este o organizaţie fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, apolitică, înfiinţată în baza Încheierii Civile nr. 1600/CC/2010 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în data de 30.06.2010, cu sediul în mun. Bistriţa, str. Împăratul Traian nr. 53, sc. F, ap. 90A, cod 420145, jud. Bistriţa-Năsăud. Asociația este reprezentată legal de Samoilă Ciprian, președintele asociației. În conformitate cu statutul Asociaţiei, membrii acesteia s-au asociat în scopul dezvoltării durabile a societăţii prin conservarea biodiversităţii, promovarea ecoturismului şi a educaţiei formale şi non-formale a tinerilor şi adulţilor pentru natură implementând proiecte multidisciplinare şi susţinând iniţiative etice. Misiunea Asociaţiei este promovarea valorificării durabile a patrimoniului natural. #hartaverde

added on June 11, 2018.


Asociația Harta Verde România is a non-profit, non-governmental organisation working to achieve a sustainable society through biodiversity conservation, promoting ecotourism, formal and non-formal edu...
Read more...

Where?


[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]