Danmarks Mindste Forsamlingshus (The Smallest Public Hall in Denmark)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

I det daglige bruges Pavillonen som åbent kontor og galleri. Vi er en broget forsamling af selvstændige indenfor især kunst, drama og kommunikation…og fælles for os er, at vi alle er iværksættere, som har ønsket at skabe et grønt og rummeligt mødested.

Vi har istandsat den 57 m2 store bevaringsværdige bygning med bæredygtige materialer, i respekt for både fortid og fremtid. Alt er nænsomt renoveret, uden brug af kemikalier eller tilsætningsstoffer. Vores vægge er fx malet med lermaling, vi benytter linoliemaling på alt træværk, lissom naturmaling er brugt på lofter, og alt inventar er købt secondhand. Vi vil være et flagskib for bæredygtig levevis, og styrkende fællesskaber, og det kalder vi "Hverdagsomstilling". Til vores hus hører den skønne Stationshave, som passes af frivillige efter permakulturprincipper – giftfrit og gravefrit. 

On a daily basis, the Pavilion is used as an open office and gallery. We are a motley collection of self-employed people in art, drama and communication in particular...and what we have in common is that we are all entrepreneurs who wanted to create a green and spacious meeting place.

We have renovated the 57 m2 conservation-worthy building with sustainable materials, respecting both the past and the future. Everything is gently renovated, without the use of chemicals or additives. For example, our walls are painted with clay paint, we use linoleum paint on all woodwork, lissom natural paint is used on ceilings, and all furniture is bought secondhand. We want to be a flagship for sustainable living and strengthening communities, and we call that "Everyday Transformation". Our house includes the beautiful Station garden, which is cared for by volunteers according to permaculture principles - non-toxic and dig-free.

https://www.pavillonencharlottenlund.dk/

https://www.instagram.com/pavillonencharlottenlund/?hl=en


Vær med i kortlægning af byens bæredygtige steder og aktiviteter.

Unde?


[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]