Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Bygningen BLOX har delt vandene i byen - men nu er den her, og forsøger at være ramme om en ny måde at bygge og bruge by på. Bygningen er åben og har offentlig adgang i de underste etager, hvor Dansk Arkitektur Center holder til. I midten er erhvervs- og byggeklyngen BLOXHUB, der er et udviklingsorienteret samarbejde på tværs af offentlige og private aktører om at skabe en bæredygtig byudvikling nationalt og internationalt, mens de øverste etager er lejeboliger. På den måde rummer bygningen også tre forskellige funktioner i samme fysiske struktur  - og den er så gennemsigtig, at boligerne kan kigge ind til erhvervsklyngen, der kan interagere med det offentlige rum i stueetagen. Forpladsen bruges ofte til større fællearrangementer, fx spisning, sport, udstillinger osv.

The BLOX building has divided the waters in the city - but now it is here, and is trying to be the framework for a new way of building a city. The building is open and has public access on the lower floors, where the Danish Architecture Center is located. In the middle is the business and construction cluster BLOXHUB, which is a development-oriented collaboration across public and private actors to create sustainable urban development nationally and internationally, while the upper floors are rental housing. In this way, the building also contains three different functions in the same physical structure - and it is so transparent that the residences can look into the business cluster, which can interact with the public space on the ground floor. The forecourt is often used for larger joint events, e.g. dining, sports, exhibitions etc.

https://realdania.dk/projekter/blox


Vær med i kortlægning af byens bæredygtige steder og aktiviteter.

Unde?


[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]