Loading...
Loading...

Bebyggelsen er baseret på den traditionelle københavnske karré og er blevet fusioneret med idé om kanalerne i Amsterdam og Venedig. De grønne gårdrum er offentlige og fungerer som stier på tværs. Dette skaber en spændende dobbelthed mellem mikroklimaet i de grønne gårdhaver, der er ideelle til socialt liv og møder og de ydre facader af karreen, der forbinder offentligheden med  den rekreative kvalitet af kanalerne og havnens vandveje.

The unique urban fabric is based on the tradtional Copenhagen perimeterblock and has been merged with the classical idea of canals of Amsterdam and Venice. This creates an intriquing duality between the micro climates of the green courtyards ideal for social life and the outer urban facades of the perimeter block meeting the public and the recreational quality of the canals and the harbour water ways.

https://www.arkitema.com/dk/projekt/sluseholmen


Vær med i kortlægning af byens bæredygtige steder og aktiviteter.

Unde?


[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]