Monument istoric - Patrimoniu Mondial UNESCO

Însemn distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat. Sigla monumentelor istorice înscrise în Lista patrimonului mondial este simbolul grafic aprobat de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, protejat în condițiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografic și Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2237/2004 privind aprobarea normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.

Conținutul plăcii explicative de inscripționare pentru monumentele istorice arheologice:
- tipul monumentului arheologic (cetate, necropolă, așezare, tell, tumul etc.);
- numele antic al sitului/coordonatele geografice actuale;
- codul în Lista monumentelor istorice/codul RAN;
- încadrarea cronologică;
- scurtă descriere (circa 20 de cuvinte).

Conținutul plăcii explicative de inscripționare pentru monumentele istorice de alte tipuri:
- tipul monumentului (casă, biserică, cetate etc.);
- denumirea actuală/denumirea anterioară (dacă este cazul);
- codul în Lista monumentelor istorice;
- datare;
- scurtă descriere (circa 20 de cuvinte).

locuri

[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]