Green Echoes Association

A group of young nature enthusiasts, from Cluj Napoca, the capital of Transylvania, who established an environmental NGO, that is implementing projects for nature conservation, environmental education and sustainable tourism, in collaboration with local communities and sustaining ethical initiatives.

Statement of Purpose

Cluj Napoca is a rapid growing city, with many opportunities and a lot of new green initiatives but with environmental problems too. Both positive and negative aspects should be bringed in the attention of the general public. A simple but comprehensive method should be used. The Green Map is just the proper tool for this. One look on it can give a clear idea about the characteristics of the city. In this way, the citizens will be proper informed and they can take better decisions for the directions that shoud be followed towards sustainable development. We will work on the base map and on this the volunteers will add the specific information. The base map will be produced through digitizing the maps available from the mayoralty. The area of the city is about 180 sq kilometers and the population is close to 320000. Also here are studying almost 80000 students in five state and three private universities. The youth will be our main audience bit also the middle age, active people. Green Echoes Association is working in partership with other environmental NGO's, with Evironmental Sciences Faculty and with Biology and Geology Faculty. Our members are biologists, geographers, environmentalists, IT engineers, psichologists and sustainable tourism consultants.

Local Language Overview

Asociaţia Ecouri Verzi este un ONG constituit recent din Cluj Napoca, capitala culturală a Transilvaniei, România, de către un grup de tineri iubitori de natură, care doresc să-şi dedice munca pentru protecţia biodiversităţii, educaţia pentru natură şi dezvoltarea turismului durabil în Transilvania. În prezent, asociaţia are 24 de membri care sunt biologi, ecologişti, geografi, profesori, psihologi, specialişti IT, economişti şi studenţi. Deşi este o organizaţia tânără, Asociaţia Ecouri Verzi are deja experienţă în implementarea de proiecte de mediu, prin finalizarea a două proiecte în Munţii Retezat şi Făgăraş şi prin derularea în prezent a altor trei proiecte în Munţii Trascău şi Rezervaţia Naturală Râpa Roşie. Experienţa asociaţiei este dată şi de experienţa membrilor, care au fost implicaţi în ONG-uri regionale şi internaţionale, dezvoltând şi implementând proiecte legate de conservarea biodiversităţii, educaţie pentru natură, turism responsabil sau dezvoltarea anteprizelor sociale.

Misiunea

Misiunea Asociaţiei Ecouri Verzi este de a participa la dezvoltarea durabilă a societăţii prin conservarea biodiversităţii, promovarea turismului responsabil şi a educaţiei pentru natură, implementarea de proiecte multidisciplinare şi susţinerea de iniţiative etice.

Obiectivele noastre

Obiectivele noastre sunt de a promova turismul responsabil ca un instrument pentru dezvoltarea durabilă, de a ne implica în managementul ariilor naturale protejate din Transilvania, de a dezvolta un centru de educaţie pentru natură model în Munţii Trascău şi de a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din Munţii Apuseni. În prezent, asociaţia noastră implementează trei proiecte de conservare a biodiversităţii, educaţie pentru natură şi dezvoltarea turismului responsabil. Astfel în cadrul proiectului “Dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Naturale Râpa Roşie”, finanţat de Ambasada Olandei în România se derulează activităţi de monitorizare a speciilor de floară şi faună, amenajarea infrastructurii turistice şi conştientizarea/informarea comunităţilor locale asupra importanţei protejării naturii.

„Junior Ranger în Valea Arieşului” este un proiect implementat de către Fundaţia Potaissa din Turda şi la care Asociaţia Ecouri Verzi este partener pentru dezvoltarea unor programe de educaţie de mediu pe temele „Nu lăsa nici o urmă”, „Descoperă Natura şi Tradiţiile” şi „Foto Safari” şi pentru derularea unei instruiri pentru animatori de educaţie pentru natură. Din luna sepetembrie am iniţiat şi un proiect international pentru dezvoltarea de strategii model de dezvoltarea turismului responsabil, în trei locaţii din Europa de Centrală şi de Est: Parcul National Djedap din Serbia, Parcul Natural Strandja din Bulgaria şi Munţii Trascăului din România. Proiectul se derulează în cadrul reţelei CEEWEB (Central and Eastern European Working Group for Enhancement of Biodiversity – Grupul de Lucru pentru Creşterea Biodiversităţii din Europa Centrală şi de Est) De-a lungul anului 2007 am iniţiat şi am colaborat la implementarea şi a altor proiecte astfel: “EcoAvrig 2007” a fost un proiect de conştientizare şi informare printer turişti cu privire la deşeurile din ariile naturale şi de igienizare a lacului Avrig din Munţii Făgăraş, afectat de activităţile turiştilor. Acest proiect a fost o parte a unui proiect mai larg, Proiectul Carpaţi, al ISF München, datorită faptului că Lacul Avrig se află chiar în cadrul reţelei propuse de organizaţia germană pentru a lega traseele turistice şi cabanele din arcul Carpatic. Aceasta va fi numită Via Carpatica. De asemenea, “EcoAvrig 2007” a fost componentă şi în proiectul “Ecopicnic” finanţat de Autoritatea Naţională de Tineret, Direcţia Judeţeană de Tineret Sibiu şi derulat de către Asociaţia Salvatorilor Montani din Sibiu.

Alt proiect în care am fost implicaţi este “Două lumi, o singură planetă”, un proiect de educaţie pentru natură. Organizaţia care a iniţiat proiectul este Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi România, iar locaţia proiectului a fost Parcul Naţional Retezat. În cadrul acestui proiect a fost dezvoltat un manual de educaţie pentru natură şi a fost organizată o tabără educativă. Proiectul a fost susţinut de activităţi de conştientizare şi informare cu privire la parcul naţional, a comunităţilor din împrejurimi.

team maps

placeholder
Harta Verde Cluj-Napoca
A group of young nature enthusiasts, from Cluj Napoca, the capital of Transylvania, who established an environmental NGO, that is implementing projects for nature conservation, environmental education...
[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]