The schools in Hadera create a green map בתי הספר בחדרה יוצרים מפה ירוקה

רציונל

השנה חדרה חוגגת 130 שנה להיווסדה, בשנים האחרונות חדרה היא עיר ירוקה וערכי הקיימות הן נר לרגליה. טיפוח אוריינות דיגיטלית וערכים של שיתופיות וגלוקליזציה בתכנית המפה הירוקה יאפשר לתלמידי בתי הספר לפעול לקידום המודעות הסביבתית כתושבי העיר.

התכנית פונה אל תלמידי כיתות ד' בנושא "הישוב שלי" ומציעה להם להכיר את האתרים הירוקים בסביבתם ולתעד את סמל האתר והמידע המלווה על גבי פלטפורמה של מפה דיגיטלית בינלאומית.

רציונל

השנה חדרה חוגגת 130 שנה להיווסדה, בשנים האחרונות חדרה היא עיר ירוקה וערכי הקיימות הם נר לרגליה. טיפוח אוריינות דיגיטלית וערכי שיתוף פעולה ולוקליזציה בתכנית המפה הירוקה יאפשר לתלמידי בתי הספר היסודיים לפעול לקידום המודעות הסביבתית כתושבי העיר.

התכנית פונה לתלמידי כיתות ד 'בנושא "היישוב שלי" בתכנית הלימודים, ומציעה להם להכיר את האתרים הירוקים באזורם ולתעד את לוגו האתר והמידע הנלווה בפלטפורמה בינלאומית של מפות דיגיטליות.

Loading...
[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]