בית הספר מופת חופים

Loading...
Loading...
Loading...

בית ספר מופת חופים נמצא בשכונת עין הים סמוך לשמורת גדור . בית הספר מפתח ייחודיות בנושא אדם וים. אנו שוקדים על פיתוח הקשר בין תלמידי בית הספר לסביבה.

ב ית הספר מקיים מגוון פעילויות בנושא הים, בין: תערוכת צילומים בשיתוף הקהילה: "איזה ים אני?"

בית הספר כאתר בר קיימא בהיבטים :

חברה וקהילה

חנות קהילתית: נפתחת יחד עם כיתות ו'שמארגנים ומנהלים אותה, מוצרי נאספים מתרומות ונמכרים במחיר נמוך מאוד.

קמחא דה פסחא

איסוף מתרומות ומכירת תחפושות לציבור במחירים נמוכים מאוד

תרומת משלוחי מנות בפורים

יציאה לבית אבות סמוך לבית הספר לביקור קשישים.

חיים ירוקים

גינת הצלה: תלמידי כיתה ה יאספו זרעים של צמחי בר מאיזור הבנייה ויזרעו בגינת בית הספר.

 פרויקט איסוף בקבוקים למחזור על ידי כיתות ו. 

איסוף נייר למחזור פועל על ידי כיתות ג

טבע וסביבה

סיורים בסביבה הקרובה: כיתות א-ב יוצאות ללמוד על הסביבה הקרובה.


תכנית מפה ירוקה חדרה באמצעות הדרכת תקשוב מחוזית מבקשת להנגיש למידה משמעותית לתלמידי העיר חדרה, פיתוח מיומנויות המאה ה-21 לצד מודעות לחיים ברי קיימא בקהילה.

Where?


[16, 6, 1, 6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10, 6]
[10, 10]
[10, 20]
[10, 30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]